Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số 84/QĐ-THPTAC 16/10/2023 Quyết định số Số 84/QĐ-THPTAC về việc thành lập Ban phòng, chống lụt, bão năm học 2023-2024
2 Số 1635/QĐ-SGDĐT 04/10/2023 Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường THPT Âu Cơ, nhiệm kỳ 2023-2028
3 Số 1582/QĐ-SGDĐT 01/10/2023 Quyết định công nhận Hội đồng trường Trường THPT Âu Cơ, nhiệm kỳ 2023-2028
4 Số 81/QĐ-THPTAC 05/10/2023 Quyết định thành lập Hội đồng ra đề, coi và chấm kiểm tra giữa kỳ 1 năm học 2023-2024
5 Số 80/QĐ-THPTAC 05/10/2023 Quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ năm học 2023-2024
6 Số 79/QĐ-THPTAC 03/10/2023 Quyết định phân công giáo viên dạy bồi dưỡng HSG năm học 2023-2024
7 Số 78/QĐ-THPTAC 02/10/2023 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hoạt động NGLL-GDHN khối 12 năm học 2023-2024
8 Số 77/QĐ-THPTAC 01/10/2023 Quyết định thành lập Ban thực hiện nhiệm vụ UDCNTT và chuyển đổi số năm học 2023-2024
9 Số 76/QĐ-THPTAC 01/10/2023 Quyết định quy tắc ứng xử văn hóa của học sinh năm học 2023-2024
10 Số 75/QĐ-THPTAC 01/10/2023 Quyết định quy tắc ứng xử văn hóa của CNGVNV năm học 2023-2024
11 Số 73/QĐ-THPTAC 27/09/2023 Quyết định ban hành quy định các bước xử lý học sinh vi phạm năm học 2023-2024
12 Số 72/QĐ-THPTAC 25/09/2023 Quyết định ban hành quy chế làm việc năm học 2023-2024
13 Số 71/QĐ-THPTAC 25/09/2023 Quyết định ban hành quy chế Công khai trong trường học năm học 2023-2024
14 Số 70/QĐ-THPTAC 25/09/2023 Quyết định ban hành quy chế thực hiện Dân chủ năm học 2023-2024
15 Số 69/QĐ-THPTAC 25/09/2023 Quyết định quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2023-2024
16 Số 68/QĐ-THPTAC 24/09/2023 Quyết định về việc ban hành nội quy tiếp Công dân năm học 2023-2024
17 Số 66/QĐ-THPTAC 21/09/2023 Quyết định phân công giáo viên phụ trách công tác thiết bị năm học 2023-2024
18 Số 61/QĐ-THPTAC 14/09/2023 Quyết định thành lập Ban TNHN khối 10,11 năm học 2023-2024
19 Số 60/QĐ-THPTAC 13/09/2023 Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2023-2024
20 Số 59/QĐ-THPTAC 13/09/2023 Quyết định thành lập Ban thi đua học sinh năm học 2023-2024
21 Số 56/QĐ-THPTAC 11/09/2023 Quyết định thành lập BQL nội trú học sinh năm học 2023-2024
22 Số 52/QĐ-THPTAC 31/08/2023 Quyết định phân công nhiệm vụ BGH năm học 2023-2024
23 Số 51/QĐ-THPTAC 31/08/2023 Quyết định chỉ định Thư ký Hội đồng năm học 2023-2024
24 Số 46/QĐ-THPTAC 31/08/2023 Quyết định bổ nhiệm Tổ trưởng TCM, Tổ trưởng TVP năm học 2023-2024
25 Số 45/QĐ-THPTAC 31/08/2023 Quyết định thành lập TCM-TVP năm học 2023-2024
26 Số 44/QĐ-THPTAC 23/08/2023 Quyết định phân công GVCN năm học 2023-2024
27 36/QĐ-THPTAC 13/09/2022 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ CHUYÊN MÔN, TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2022-2023
28 44/QĐ-THPTAC 13/09/2022 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2022-2023
29 45/QĐ-THPTAC 13/09/2022 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN THI ĐUA HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
30 33/QĐ-THPTAC 11/09/2022 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ TỰ HỌC NỘI TRÚ HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
31 34/QĐ-THPTAC 11/09/2022 QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN QUẢN LÝ NỘI TRÚ HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
32 dt/QĐ-THPTAC 29/09/2022 DỰ THẢO QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2022-2023
33 50/QĐ-THPTAC 22/09/2022 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CHUYÊN MÔN
34 QuĐ-THPTAC 29/09/2022 Dự thảo QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ NĂM HỌC 2022-2023
35 183/QyĐ-THPTAC 22/09/2022 QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI THI ĐUA TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
36 51/QĐ-THPTAC 22/09/2022 QUYÊT ĐỊNH QUY CHẾ LÀM VIỆC NĂM HỌC 2022-2023
37 52/QĐ-THPTAC 22/09/2022 QUYÊT ĐỊNH QUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM HỌC 2022-2023

Số 254/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HKPĐ CẤP TƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:50 | lượt tải:20

Số 245/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI KHKT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:53 | lượt tải:24

Số 235/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 20/CT-TTG NGÀY 08/6/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG TIẾT KIỆM ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2023-2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

Lượt xem:79 | lượt tải:29

Số 84/QĐ-THPTAC

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:78 | lượt tải:34

Số 234/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:91 | lượt tải:37

Số 228/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GDTC VÀ HOẠT ĐỘNG TDTT NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:99 | lượt tải:0

Số 226/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢT PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2023

Lượt xem:98 | lượt tải:41

Số 227/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:113 | lượt tải:35

Số 223/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:108 | lượt tải:45

Số 224/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:108 | lượt tải:43
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây