KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ NĂM HỌC 2023-2024

 •   30/10/2023 03:47:54 AM
 •   Đã xem: 409
 •   Phản hồi: 0

KÊ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NĂM HỌC 2023-2024

 •   10/10/2023 04:03:39 AM
 •   Đã xem: 493
 •   Phản hồi: 0

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2023-2024

 •   10/10/2023 03:55:09 AM
 •   Đã xem: 469
 •   Phản hồi: 0

NỘI QUY HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024

 •   08/09/2023 03:59:35 AM
 •   Đã xem: 403
 •   Phản hồi: 0

KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC TRÊN LỚP NĂM HỌC 2023-2024

 •   07/09/2023 07:25:42 AM
 •   Đã xem: 404
 •   Phản hồi: 0
KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC TRÊN LỚP NĂM HỌC 2023-2024

KẾ HOẠCH KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC 2023-2024

 •   07/09/2023 07:23:41 AM
 •   Đã xem: 254
 •   Phản hồi: 0
KẾ HOẠCH KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC 2023-2024

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023-2024

 •   07/09/2023 07:21:31 AM
 •   Đã xem: 278
 •   Phản hồi: 0
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023-2024

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂM HỌC 2023-2024

 •   07/09/2023 07:09:16 AM
 •   Đã xem: 256
 •   Phản hồi: 0

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2023-2024

 •   07/09/2023 06:55:51 AM
 •   Đã xem: 233
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BGH NĂM HỌC 2023-2024

QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH THƯ KÝ HỘI ĐỒNG NĂM HỌC 2023-2024

 •   07/09/2023 06:51:06 AM
 •   Đã xem: 220
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH THƯ KÝ HỘI ĐỒNG NĂM HỌC 2023-2024

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TTCM, TTVP NĂM HỌC 2023-2024

 •   07/09/2023 06:46:47 AM
 •   Đã xem: 242
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TTCM, TTVP NĂM HỌC 2023-2024

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ CHUYÊN MÔN, TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2023-2024

 •   07/09/2023 06:43:41 AM
 •   Đã xem: 211
 •   Phản hồi: 0
CHUYÊN MÔN, TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2023-2024

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG GVCN NĂM HỌC 2023-2024

 •   07/09/2023 06:38:53 AM
 •   Đã xem: 248
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG GVCN NĂM HỌC 2023-2024

QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSITE

 •   10/01/2023 02:59:31 AM
 •   Đã xem: 280
 •   Phản hồi: 0

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ CHUYÊN MÔN, TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2022-2023

 •   30/09/2022 05:21:52 AM
 •   Đã xem: 589
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ CHUYÊN MÔN, TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2022-2023

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2022-2023

 •   30/09/2022 05:20:21 AM
 •   Đã xem: 612
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2022-2023

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN THI ĐUA HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023

 •   30/09/2022 05:18:56 AM
 •   Đã xem: 475
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN THI ĐUA HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ TỰ HỌC NỘI TRÚ HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023

 •   30/09/2022 04:52:43 AM
 •   Đã xem: 525
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ TỰ HỌC NỘI TRÚ HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN QUẢN LÝ NỘ TRÚ HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023

 •   30/09/2022 04:49:48 AM
 •   Đã xem: 603
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN QUẢN LÝ NỘI TRÚ HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023

Các tin khác

Số 278/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:362 | lượt tải:121

Số 95/QĐ-THPTAC

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG RA ĐỀ, COI KIỂM TRA VÀ CHẤM KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:434 | lượt tải:117

Số 254/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HKPĐ CẤP TƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:389 | lượt tải:139

Số 245/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI KHKT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:403 | lượt tải:120

Số 235/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 20/CT-TTG NGÀY 08/6/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG TIẾT KIỆM ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2023-2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

Lượt xem:384 | lượt tải:111

Số 84/QĐ-THPTAC

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:434 | lượt tải:117

Số 234/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:452 | lượt tải:125

Số 228/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GDTC VÀ HOẠT ĐỘNG TDTT NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:457 | lượt tải:0

Số 226/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢT PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2023

Lượt xem:419 | lượt tải:130

Số 227/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:453 | lượt tải:146
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây