Văn bản theo lĩnh vực: Pháp quy

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số 1635/QĐ-SGDĐT 04/10/2023 QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CHỦ TỊCH HỘI ĐỘNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT ÂU CƠ, NHIỆM KỲ 2023-2028
2 Số 1582/QĐ-SGDĐT 01/10/2023 QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT ÂU CƠ NHIỆM KỲ 2023-2028
3 36/QĐ-THPTAC 13/09/2022 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ CHUYÊN MÔN, TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2022-2023
4 44/QĐ-THPTAC 13/09/2022 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2022-2023
5 45/QĐ-THPTAC 13/09/2022 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN THI ĐUA HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
6 33/QĐ-THPTAC 11/09/2022 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ TỰ HỌC NỘI TRÚ HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
7 34/QĐ-THPTAC 11/09/2022 QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN QUẢN LÝ NỘI TRÚ HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
8 dt/QĐ-THPTAC 29/09/2022 DỰ THẢO QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2022-2023
9 50/QĐ-THPTAC 22/09/2022 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CHUYÊN MÔN
10 QuĐ-THPTAC 29/09/2022 Dự thảo QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2022-2023
11 QuĐ-THPTAC 29/09/2022 Dự thảo QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ NĂM HỌC 2022-2023
12 183/QyĐ-THPTAC 22/09/2022 QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI THI ĐUA TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
13 51/QĐ-THPTAC 22/09/2022 QUYÊT ĐỊNH QUY CHẾ LÀM VIỆC NĂM HỌC 2022-2023
14 52/QĐ-THPTAC 22/09/2022 QUYÊT ĐỊNH QUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM HỌC 2022-2023
15 187/KH-THPTAC 29/09/2022 KẾ HOẠCH DẠY HỌC TIẾNG ANH NĂM HỌC 2022_2023
16 181/KH-THPTAC 22/09/2022 KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC TRÊN LỚP NĂM HỌC 2022-2023
17 108/KH-THPTAC 22/09/2022 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 -2023

Số 278/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:424 | lượt tải:142

Số 95/QĐ-THPTAC

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG RA ĐỀ, COI KIỂM TRA VÀ CHẤM KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:521 | lượt tải:135

Số 254/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HKPĐ CẤP TƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:460 | lượt tải:169

Số 245/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI KHKT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:464 | lượt tải:130

Số 235/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 20/CT-TTG NGÀY 08/6/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG TIẾT KIỆM ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2023-2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

Lượt xem:452 | lượt tải:127

Số 84/QĐ-THPTAC

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:507 | lượt tải:129

Số 234/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:530 | lượt tải:145

Số 228/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GDTC VÀ HOẠT ĐỘNG TDTT NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:515 | lượt tải:0

Số 226/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢT PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2023

Lượt xem:489 | lượt tải:147

Số 227/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:523 | lượt tải:175
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây