Văn bản theo chủ đề: Kế hoạch

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số 278/KH-THPTAC 11/12/2023 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024
2 Số 254/KH-THPTAC 02/11/2023 Kế hoạch số 254/KH-THPTAC ngày 03/11/2023 về việc tổ chức HKPĐ cấp trường năm học 2023-2024
3 Số 245/KH-THPTAC 31/10/2023 Kế hoạch số 245/KH-THPTAC ngày 01/11/2023 về việc tổ chức cuộc thi KHKT cấp trường năm học 2023-204
4 Số 235/KH-THPTAC 18/10/2023 Kế hoạch số 235/KH-THPTAC về việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện trong giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo
5 Số 234/KH-THPTAC 16/10/2023 Kế hoạch số 234/KH-THPTAC về việc phòng, chống lụt, bão năm học 2023-2024
6 Số 228/KH-THPTAC 08/10/2023 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ GDTC và hoạt động TDTT năm học 2023-2024
7 Số 224/KH-THPTAC 05/10/2023 Kế hoạch kiểm tra giữa kỳ I năm học 2023-2024
8 Số 223/KH-THPTAC 05/10/2023 Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ năm học 2023-2024
9 Số 221/KH-THPTAC 03/10/2023 Kế hoạch dạy bồi dưỡng HSG năm học 2023-2024
10 Số 220/KH-THPTAC 02/10/2023 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2023-2024
11 Số 219/KH-THPTAC 02/10/2023 Kế hoạch hoạt động giáo dục NGLL-HN khói 12 năm học 2023-2024
12 Số 213/KH-THPTAC 01/10/2023 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ UDCNTT và chuyển đổi số năm học 2023-2024
13 Số 217/KH-THPTAC 02/10/2023 Kế hoạch giảng dạy hỗ trợ kiến thức ôn tập học sinh 12 năm học 2023-2024
14 Số 212/KH-THPTAC 01/10/2023 Kế hoạch giáo dục học sinh khuyết tật năm học 2023-2024
15 Số 209/KH-THPTAC 27/09/2023 Kế hoạch PCCC-CNCH năm học 2023-2024
16 Số 207/KH-THPTAC 26/09/2023 Kế hoạch công tác chủ nhiệm năm học 2023-2024
17 Số 202/KH-THPTAC 24/09/2023 Kế hoạch tiếp Công dân năm học 2023-2024
18 Số 197/KH-THPTAC 21/09/2023 Kế hoạch dạy học Chương trình giáo dục địa phương
19 Số 193/KH-THPTAC 19/09/2023 Kế hoạch hoạt động hướng nghiệp trải nghiệm lớp 10 năm học 2023-2024
20 Số 192/KH-THPTAC 19/09/2023 Kế hoạch hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 năm học 2023-2024
21 Số 179/KH-THPTAC 07/09/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị CB-CC-VC-NLĐ năm học 2023-2024
22 Số 186/KH-THPTAC 12/09/2023 Kế hoạch hoạt động Thư Viện năm học 2023-2024
23 Số 182/KH-THPTAC 10/09/2023 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Y tế trường học năm học 2023-2024
24 Số 177/KH-THPTAC 06/09/2023 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh năm học 2023-2024
25 Số 265/KH-THPTAC 04/09/2023 Kế hoạch dạy học Tiếng Anh năm học 2023-2024
26 Số 164/KH-THPTAC 04/09/2023 Kế hoạch dạy học và giáo dục trên lớp năm học 2023-2024
27 Số 161/KH-THPTAC 02/09/2023 Kế hoạch về khung thời gian năm học 2023-2024
28 Số 227/KH-THPTAC 05/10/2023 Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2023-2024
29 Số 226/KH-THPTAC 05/10/2023 Kế hoạch về chiến lượt phát triển nhà trường năm học 2023-2024, tầm nhìn đến năm 2030.
30 204/KH-THPTAC 10/10/2022 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022- 2023
31 181/KH-THPTAC 22/09/2022 KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC TRÊN LỚP, NĂM HỌC 2022-2023
32 240/KH-THPTAC 22/11/2022 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ 1,NĂM HỌC 2022-2023
33 KHHHHHHH-THPTAC 29/09/2022 BẢN SCAN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁC MÔN HỌC NĂM HỌC 2022_2023
34 187/KH-THPTAC 29/09/2022 KẾ HOẠCH DẠY HỌC TIẾNG ANH NĂM HỌC 2022_2023
35 181/KH-THPTAC 22/09/2022 KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC TRÊN LỚP NĂM HỌC 2022-2023
36 108/KH-THPTAC 22/09/2022 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 -2023
37 182/KH-THPTAC 30/09/2021 Kế hoạch thực hiện phương án phòng chống Covid-19 năm học 2021-2022
38 188/KH-THPTAC 05/10/2021 Kế hoạch Hội nghị tập huấn giáo dục STEM năm học 2021-2022

Số 278/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:424 | lượt tải:142

Số 95/QĐ-THPTAC

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG RA ĐỀ, COI KIỂM TRA VÀ CHẤM KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:521 | lượt tải:135

Số 254/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HKPĐ CẤP TƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:460 | lượt tải:169

Số 245/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI KHKT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:464 | lượt tải:130

Số 235/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 20/CT-TTG NGÀY 08/6/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG TIẾT KIỆM ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2023-2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

Lượt xem:452 | lượt tải:127

Số 84/QĐ-THPTAC

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:507 | lượt tải:129

Số 234/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:530 | lượt tải:145

Số 228/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GDTC VÀ HOẠT ĐỘNG TDTT NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:515 | lượt tải:0

Số 226/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢT PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2023

Lượt xem:489 | lượt tải:147

Số 227/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:523 | lượt tải:175
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây