KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC TRÊN LỚP NĂM HỌC 2023-2024

 •   07/09/2023 07:25:42 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC TRÊN LỚP NĂM HỌC 2023-2024

KẾ HOẠCH KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC 2023-2024

 •   07/09/2023 07:23:41 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
KẾ HOẠCH KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC 2023-2024

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023-2024

 •   07/09/2023 07:21:31 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023-2024

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂM HỌC 2023-2024

 •   07/09/2023 07:09:16 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂM HỌC 2023-2024

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2023-2024

 •   07/09/2023 06:55:51 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BGH NĂM HỌC 2023-2024

QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH THƯ KÝ HỘI ĐỒNG NĂM HỌC 2023-2024

 •   07/09/2023 06:51:06 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH THƯ KÝ HỘI ĐỒNG NĂM HỌC 2023-2024

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TTCM, TTVP NĂM HỌC 2023-2024

 •   07/09/2023 06:46:47 AM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TTCM, TTVP NĂM HỌC 2023-2024

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ CHUYÊN MÔN, TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2023-2024

 •   07/09/2023 06:43:41 AM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
CHUYÊN MÔN, TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2023-2024

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG GVCN NĂM HỌC 2023-2024

 •   07/09/2023 06:38:53 AM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG GVCN NĂM HỌC 2023-2024

QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSITE

 •   10/01/2023 02:59:31 AM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ CHUYÊN MÔN, TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2022-2023

 •   30/09/2022 05:21:52 AM
 •   Đã xem: 271
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ CHUYÊN MÔN, TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2022-2023

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2022-2023

 •   30/09/2022 05:20:21 AM
 •   Đã xem: 296
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2022-2023

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN THI ĐUA HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023

 •   30/09/2022 05:18:56 AM
 •   Đã xem: 225
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN THI ĐUA HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ TỰ HỌC NỘI TRÚ HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023

 •   30/09/2022 04:52:43 AM
 •   Đã xem: 214
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ TỰ HỌC NỘI TRÚ HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN QUẢN LÝ NỘ TRÚ HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023

 •   30/09/2022 04:49:48 AM
 •   Đã xem: 276
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN QUẢN LÝ NỘI TRÚ HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023

DỰ THẢO QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2022-2023

 •   30/09/2022 04:45:13 AM
 •   Đã xem: 262
 •   Phản hồi: 0
DỰ THẢO QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2022-2023

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CHUYÊN MÔN SỐ: 50/QĐ-THPTAC

 •   30/09/2022 04:40:34 AM
 •   Đã xem: 221
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CHUYÊN MÔN SỐ: 50/QĐ-THPTAC

QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2022-2023

 •   30/09/2022 04:37:27 AM
 •   Đã xem: 288
 •   Phản hồi: 0
QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊNNĂM HỌC 2022-2023

QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ NĂM HỌC 2022-2023

 •   30/09/2022 04:36:03 AM
 •   Đã xem: 248
 •   Phản hồi: 0
QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ NĂM HỌC 2022-2023

Các tin khác

240/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ 1,NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:82 | lượt tải:43

204/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022- 2023

Lượt xem:87 | lượt tải:44

187/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TIẾNG ANH NĂM HỌC 2022_2023

Lượt xem:155 | lượt tải:94

QuĐ-THPTAC

Dự thảo QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:188 | lượt tải:121

QuĐ-THPTAC

Dự thảo QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:153 | lượt tải:86

dt/QĐ-THPTAC

DỰ THẢO QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:227 | lượt tải:0

KHHHHHHH-THPTAC

BẢN SCAN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁC MÔN HỌC NĂM HỌC 2022_2023

Lượt xem:187 | lượt tải:99

181/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC TRÊN LỚP NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:155 | lượt tải:0

108/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 -2023

Lượt xem:157 | lượt tải:99

52/QĐ-THPTAC

QUYÊT ĐỊNH QUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:186 | lượt tải:83
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây