STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 187/KH-THPTAC 29/09/2022 KẾ HOẠCH DẠY HỌC TIẾNG ANH NĂM HỌC 2022_2023
2 QuĐ-THPTAC 29/09/2022 Dự thảo QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ NĂM HỌC 2022-2023
3 QuĐ-THPTAC 29/09/2022 Dự thảo QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2022-2023
4 dt/QĐ-THPTAC 29/09/2022 DỰ THẢO QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2022-2023
5 KHHHHHHH-THPTAC 29/09/2022 BẢN SCAN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁC MÔN HỌC NĂM HỌC 2022_2023
6 181/KH-THPTAC 22/09/2022 KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC TRÊN LỚP NĂM HỌC 2022-2023
7 108/KH-THPTAC 22/09/2022 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 -2023
8 52/QĐ-THPTAC 22/09/2022 QUYÊT ĐỊNH QUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM HỌC 2022-2023
9 51/QĐ-THPTAC 22/09/2022 QUYÊT ĐỊNH QUY CHẾ LÀM VIỆC NĂM HỌC 2022-2023
10 183/QyĐ-THPTAC 22/09/2022 QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI THI ĐUA TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
11 50/QĐ-THPTAC 22/09/2022 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CHUYÊN MÔN
12 45/QĐ-THPTAC 13/09/2022 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN THI ĐUA HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
13 44/QĐ-THPTAC 13/09/2022 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2022-2023
14 36/QĐ-THPTAC 13/09/2022 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ CHUYÊN MÔN, TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2022-2023
15 34/QĐ-THPTAC 11/09/2022 QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN QUẢN LÝ NỘI TRÚ HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
16 33/QĐ-THPTAC 11/09/2022 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ TỰ HỌC NỘI TRÚ HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
17 188/KH-THPTAC 05/10/2021 Kế hoạch Hội nghị tập huấn giáo dục STEM năm học 2021-2022
18 182/KH-THPTAC 30/09/2021 Kế hoạch thực hiện phương án phòng chống Covid-19 năm học 2021-2022

187/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TIẾNG ANH NĂM HỌC 2022_2023

Lượt xem:27 | lượt tải:20

QuĐ-THPTAC

Dự thảo QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:27 | lượt tải:22

QuĐ-THPTAC

Dự thảo QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:24 | lượt tải:23

dt/QĐ-THPTAC

DỰ THẢO QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:23 | lượt tải:0

KHHHHHHH-THPTAC

BẢN SCAN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁC MÔN HỌC NĂM HỌC 2022_2023

Lượt xem:37 | lượt tải:21

181/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC TRÊN LỚP NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:24 | lượt tải:0

108/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 -2023

Lượt xem:24 | lượt tải:21

52/QĐ-THPTAC

QUYÊT ĐỊNH QUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:22 | lượt tải:19

51/QĐ-THPTAC

QUYÊT ĐỊNH QUY CHẾ LÀM VIỆC NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:26 | lượt tải:20

183/QyĐ-THPTAC

QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI THI ĐUA TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:26 | lượt tải:22
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây