Văn bản theo cơ quan ban hành: Trường THPT Âu Cơ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 204/KH-THPTAC 11/10/2022 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022- 2023
2 181/KH-THPTAC 23/09/2022 KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC TRÊN LỚP, NĂM HỌC 2022-2023
3 240/KH-THPTAC 23/11/2022 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ 1,NĂM HỌC 2022-2023
4 KHHHHHHH-THPTAC 30/09/2022 BẢN SCAN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁC MÔN HỌC NĂM HỌC 2022_2023
5 36/QĐ-THPTAC 14/09/2022 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ CHUYÊN MÔN, TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2022-2023
6 44/QĐ-THPTAC 14/09/2022 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2022-2023
7 45/QĐ-THPTAC 14/09/2022 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN THI ĐUA HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
8 33/QĐ-THPTAC 12/09/2022 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ TỰ HỌC NỘI TRÚ HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
9 34/QĐ-THPTAC 12/09/2022 QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN QUẢN LÝ NỘI TRÚ HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
10 dt/QĐ-THPTAC 30/09/2022 DỰ THẢO QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2022-2023
11 50/QĐ-THPTAC 23/09/2022 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CHUYÊN MÔN
12 QuĐ-THPTAC 30/09/2022 Dự thảo QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2022-2023
13 QuĐ-THPTAC 30/09/2022 Dự thảo QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ NĂM HỌC 2022-2023
14 183/QyĐ-THPTAC 23/09/2022 QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI THI ĐUA TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
15 51/QĐ-THPTAC 23/09/2022 QUYÊT ĐỊNH QUY CHẾ LÀM VIỆC NĂM HỌC 2022-2023
16 52/QĐ-THPTAC 23/09/2022 QUYÊT ĐỊNH QUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM HỌC 2022-2023
17 187/KH-THPTAC 30/09/2022 KẾ HOẠCH DẠY HỌC TIẾNG ANH NĂM HỌC 2022_2023
18 181/KH-THPTAC 23/09/2022 KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC TRÊN LỚP NĂM HỌC 2022-2023
19 108/KH-THPTAC 23/09/2022 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 -2023
20 182/KH-THPTAC 01/10/2021 Kế hoạch thực hiện phương án phòng chống Covid-19 năm học 2021-2022
21 188/KH-THPTAC 06/10/2021 Kế hoạch Hội nghị tập huấn giáo dục STEM năm học 2021-2022

240/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ 1,NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:82 | lượt tải:43

204/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022- 2023

Lượt xem:87 | lượt tải:44

187/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TIẾNG ANH NĂM HỌC 2022_2023

Lượt xem:155 | lượt tải:94

QuĐ-THPTAC

Dự thảo QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:188 | lượt tải:121

QuĐ-THPTAC

Dự thảo QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:153 | lượt tải:86

dt/QĐ-THPTAC

DỰ THẢO QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:227 | lượt tải:0

KHHHHHHH-THPTAC

BẢN SCAN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁC MÔN HỌC NĂM HỌC 2022_2023

Lượt xem:187 | lượt tải:99

181/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC TRÊN LỚP NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:155 | lượt tải:0

108/KH-THPTAC

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 -2023

Lượt xem:157 | lượt tải:99

52/QĐ-THPTAC

QUYÊT ĐỊNH QUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:186 | lượt tải:83
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây